systemkompaniet logo
Untitled-1

Systemkompaniet AS ble grunnlagt i 1999 under navnet Vista99 AS. I 2012 byttet vi til vårt nåværende navn. Vårt mål er å bistå kundene våre i å utvikle effektive og dynamiske løsninger basert på z/OS og Windows-plattformen. Vi har også bred erfaring i å utvikle integrasjonsløsninger mellom z/OS og andre plattformer. Kundene våre befinner seg innen bank/finans.  Våre konsulenter har kompetanse og erfaring innen:
 

  • Prosjektledelse
  • Forretningsanalyse
  • Datamodellering
  • Design og implementasjon
  • IT-arkitektur
  • Integrasjon
  • Konfigurering og optimalisering av databaser
  • Testing og testledelse
  • ITIL (alle er sertifiserte)

Alle våre konsulenter har erfaring fra organisasjoner som har vektlagt gode datamodeller og verdien av data som ressurs. 
Systemkompaniet har 7 konsulenter, alle har lang og bred erfaring innen alle områder av systemutvikling. I tillegg har alle også god forretningskunnskap innen bank/finans. Dette gjør at vi nettopp innen dette området i særskilt grad kan bidra til å omforme et forretningskrav til en fungerende IT-løsning.

Vi kan delta i både pågående prosjekter og nyutvikling. Vi kan også gå inn i systemer som allerede er i produksjon, og påta oss forvaltning og optimalisering av porteføljen.